Blog

Wielotematyczny

Jedną z największych sztuk jest obraz filmowy. Co więcej, jest to niezwykle kultowa i ogólna sztuka. Zna ją każdy. Następuje wszędzie, nawet jako filmy z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Istnieje jednakże niezbyt. Oszacować wolno, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Nazywa się ją X Muzą. Na kształt obrazu filmowego ma wpływ dużo czynników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie jest pluralizm odmian, typów, tematyk i perspektyw, jak zdjęcia z powietrza lub ewentualnie filmy z lotu ptaka. Film jest w takim razie polem dla różnorakich technik filmowych. Różne obrazy komplikują analizy i funkcjonowanie tego zbioru. Pomimo zwięzłego żywota film charakteryzuje się niezmiernie dostatnią historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły również na interesujący okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę i towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Następowały tarcia różnorodnych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie atrakcyjna sytuacja kulturowa. Grunt nowoczesności gwarantowała liczne rewolucje.

Usługi

Comments are closed.