Blog

Wielotematyczny

Nie tylko olej kuchenny perfekcyjny do smażenia jest stosowany w formie oleistej cieczy. W wielu przypadkach powtarza się temat dotyczący motoryzacji. Poruszany temat dotyczy w głównej mierze wymiany oleju silnikowego. Czym jest taki olej silnikowy? Na pewno jest to nadzwyczaj znaczący składnik stosowany w silnikach. Gruntowniej mówiąc jest to nic innego jak specjalistyczny czynnik smarujący chroniący przed zatarciem silnika – oto sklep motul. Jakim sposobem widać nie tylko w kuchni stosowane pozostają oleiste ciecze. Oleje używane w motoryzacji są syntetyczne lub też półsyntetyczne. Takie oleje maja wybitnie właściwe właściwości. Są wyposażone w składniki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i inne. Na pewno gwarantują stosowną smarowność. Niektóre z nich obniżają temperaturę krzepnięcia. Takie oleje stosowane są za pomocą frakcji destylacji ropy naftowej. Jak widać olej to nie tylko składnik użytkowany do smażenia placków ziemniaczanych czy kotletów schabowych, jakkolwiek też do konserwacji silnika samochodowego. Co zgodność z rzeczywistością obydwa te składniki zupełnie różnią się od siebie.

Motoryzacja

Comments are closed.