Blog

Wielotematyczny

AdwokatPrzydatny nam jest mecenas, pełnomocnik do reprezentowania naszych biznesów przed sądem bądź rozwiązania prawnych problemów. Jeżeli mamy znajomego adwokata sprawa jest łatwa. Znajomi również mogą nam kogoś powierzyć. Kancelarii ustawodawczych jest dużo, możemy się w nich dowiedzieć o kogoś kto się nami zajmie. A co może zrobić prawnik, by klienci wybierali naturalnie jego? Nie jest zabroniona w ogólności pojęta reklama kancelarii, czy danego prawnika. W sieci bez trudu wolno odkryć adwokata z imienia oraz nazwiska, oraz sprawy, w jakich się specjalizuje. Kodeks etyczny zakazuje adwokatowi powoływania się na własne znajomości i wpływy, porównywania jakości własnej pracy z pracą innych mecenasów, intensywnego nakłaniania konsumenta do współpracy, odwiedzin w domu klienta, niepomocnych rozmów telefonicznych, upowszechniania akt spraw ukończonych postronnym osobom. Każdy prawnik kielce powinien zapoznać się z kodeksem etycznym, by kontakty z kontrahentem były jasne oraz przejrzyste i nie znalazło się w nich nic, co mogłoby podważyć niezależność prawnika. Każdy adwokat zobowiązany jest też do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw. Także po ich zakończeniu.

Usługi

Comments are closed.