Blog

Wielotematyczny

Pieczątki są kreowane na ogół po to, żeby przekazywać ważne wiadomości powiązane z prowadzoną działalnością służbową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do poważnej korespondencji oficjalnej zawierają przeważnie nazwę i adres siedziby firmy, w szeregu przypadków również NIP oraz REGON. Tu na pewno pieczątki słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, najczęściej, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Biznes

Comments are closed.