Blog

Wielotematyczny

Każdy z nas dawno temu odejdzie. Nie da się tego ani założyć ani opracować. Zgon traktuje każdego człowieka, nie ma tutaj znaczenia czy jest to bamber, górnik czy figura realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Niewątpliwie taki zasiłek przynależy się rodzinie zmarłego, a dokładnie mówiąc osobie, jaka pokryła wydatki pogrzebu – pomoże tutaj zakład pogrzebowy. Jeśli wydatki pogrzebu pozostały pokryte poprzez wyżej wymienione osoby wtenczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek żałobny. Wielkość takiego zasiłku nie może naruszać wyznaczonej sumy. W wypadku, gdy wydatki pogrzebu przykrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione wtenczas wysokość zasiłku żałobnego jest równa poniesionym, udokumentowanym wydatkom, nie przekraczającym jednak wskazanej ustawowo kwoty. W przypadku niedostarczenia niebezcelowych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy wobec tego zaznajomić się z informacjami o tym, jakie zaświadczenia dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu.

Usługi

Comments are closed.