Blog

Wielotematyczny

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym jest SMS, niemniej jednak jak to wszystko wygląda od witryny technicznej oraz jak wyglądało dawniej? Nowatorski kanon przesyłania wiadomości SMS zakładał kodowanie jakiegokolwiek znaku na 7 bitach. To powodowało, że niedostępne było wysyłanie wiadomości zawierających znaki narodowe, jednak z drugiej witryny pozwalało zaoszczędzić nieco miejsca. Dopiero od niedawna dostępny jest standard kodowania znaków diakrytycznych na większej ilości bitów. Czasami wolno spotkać się z wiadomościami rodzaju darmowa bramka sms. Ujawniają się one od razu na ekranie. Jest to kultowa odmiana wyświetlania SMSów na nowoczesnych telefonach typu IPhone. Dużo osób ubolewa nad ograniczeniem długości SMSa. Wiarygodnym sposobem na obejście ograniczenia przez telefonistów długości pojedynczej wiadomości stało się sprytne podzielenie długiej wiadomości na parę mniejszych schematycznych SMSów. Na ogół, kiedy wysyłamy SMSa z telefonu, w polu nadawcy znajduje się numer telefonu. Każdy SMS niesie bo ze sobą pewną informację o nadawcy.

Informatyka

Comments are closed.